นกกางเขนดง (นกบินหลาดง)/White-rumped Shama (Copsychus malabaricus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

หัว อก และลำตัวด้านบนดำเป็นมัน ตัดกับลำตัวด้านล่าง น้ำตาลแดงแกมส้มเข้ม และตะโพกขาว หางยาวขอบหางคู่นอกขาว คล้ายตัวผู้ แต่หางสั้นกว่า หัว อก และลำตัวด้านบนแกมน้ำตาล ลำตัวด้านล่างส้มแกมน้ำตาลมากกว่า

ถิ่นอาศัย :

ป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าไผ่ ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย

พฤติกรรม :

แหลมสูงหวาน สามารถร้องเป็นท่วงทำนอง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560