สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความสูงชนิดดิจิตอล 6 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้่อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ click
รายละเอียดขอบเขตงาน click