สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้อออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 click
คุณลักษณะ click
ราคากลาง แบบ บก 06 click