สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศจัดหาเอกชนเข้าดำเนินการธุรกิจ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มปรุงสด และขนมขบเคี้ยวเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ click
ข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR click