สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศ จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการธุรกิจ ที่พักศูนรย์ฝึกอบรม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีประกาศเชิญชวนเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ click