การถ่ายทอดสด "งานสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 11" และ"งานสัมมนาวิชาการนานาชาติสมาคมสัตว์แพทย์สัตว์ป่า"

ติดตามชม การถ่ายทอดสด!!! Conservation Through Collaboration "งานสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 11" (11th ZOO & WILDLIFE SEMINAR: ZWS) และ"งานสัมมนาวิชาการนานาชาติสมาคมสัตว์แพทย์สัตว์ป่า ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 - 17:15 น. ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ facebook

Zoo&Wildlife seminar และ ZWVAT International Conference