ขอเชิญประชาชน นักท่องเที่ยว น้อมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนความรัก ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙

     สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอเชิญประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้มีจิตอาสา น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนความรัก ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙

บริเวณส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-318444
Twitter: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Youtube: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
Facebook: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo