สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ รวมใจ ปลูกต้นทองอุไร กว่า 300 ต้น

      วันนี้ 26 พ.ค. 64 เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์สวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำโดย นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และพนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น บริเวณสองข้างทางของเส้นทางภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ลดโลกร้อน ลดมลภาวะและฝุ่นละออง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนยังเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกด้วย

     ทั้งนี้ เมื่อ 31 ม.ค. 32 ครม. ได้มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดยกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมและเชิญชวนให้คนไทยทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 พ.ค. 64

ฝากกดติดตาม
Intragram: khaokheow.zoo
Line: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Facebook: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
Twitter: kkopzoo