ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

20/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ปฏิบัติงานบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
16/11/2018
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานด้านสวัสดิภาพสัตว์  สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักอนุรักษ์และวิจัย)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
12/11/2018
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
09/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 7 อัตรา
ดูรายละเอียด  
09/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
06/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคล (PMS)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
03/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปรงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
29/10/2018
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 2 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด