ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

22/01/2018
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างวิทยากรโครงการเรียนรู้ในโลกแห่งสรรพสัตว์ (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ดาวน์โหลด
19/01/2018
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน 1 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
18/01/2018
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 (3-6) สังกัดสำนักตรวจสอบ
-  ตำแหน่ง : จนท.ตรวจสอบ ( 3-6 )สังกัด : สำนักตรวจสอบจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
16/01/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างเพื่อบรรจุพนักงาน อสส. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6) สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
15/01/2018
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร 3 (3-6) สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน 1 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
12/01/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักบริหารกลาง จำนวน 2 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
08/01/2018
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6) สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3-6)สังกัด : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
05/01/2018
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ องค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สำนักอนุรักษ์และวิจัย)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด