ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

20/04/2018
ทดสอบ
ดูรายละเอียด  
20/04/2018
Test Alter (This is a Test only)
-  ตำแหน่ง : จ.บริหารงานทั่วไป ( 3-6 )สังกัด : สำนักบริหารกลางจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด  
20/04/2018
Test
-  ตำแหน่ง : จ.บริหารงานทั่วไป ( 3-6 )สังกัด : สำนักบริหารกลางจำนวน อัตรา
1ตำแหน่ง  
20/04/2018
ทดสอบประกาศ
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี (3-6)สังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินจำนวน อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด  
18/04/2018
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง/สังกัด

คุณวุฒิ

อัตราค่าจ้าง

หมายเหตุ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (บุคลากร) ปฏิบัติงานโครงการคู่ขนานในการศึกษารูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อบทบาทและพันธกิจขององค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

- ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารงานบุคคล,ศิลปศาสตร์,สังคมศาสตร์

 

15,000 บาท

หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเพิ่มในส่วนประสบการณ์

- ปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารงานบุคคล,ศิลปศาสตร์,สังคมศาสตร์

18,900 บาท

 

สมัครด้วยตนเอง ที่องค์การสวนสัตว์ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

');">ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด 10/04/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล(PMS) สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ ๑. นางสาวสุนิศา คำแก้ว

หมายเลขประจำตัวสอบ ๒. นายธนพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

หมายเลขประจำตัวสอบ ๓. นายธนาคาร จองกลาง

***กำหนดสอบวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์

ลำดับ

หัวข้อสอบ

สัดส่วนคะแนน

เวลา

สอบความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร

๓๐

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

๔๐

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สอบสัมภาษณ์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

รวม

๑๐๐

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบฯ

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด 09/04/2018
รับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 6 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด 23/03/2018
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานด้านฮอร์โมนสัตว์ป่า (ครั้งที่ 2)
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สำนักอนุรักษ์และวิจัย)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด คุณวุฒิ อัตราค่าจ้าง หมานเหตุ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ปฏิบัติงานด้านฮอร์โมนสัตว์ป่า

สำนักอนุรักษ์ และวิจัย

สถานที่ปฏิบัติงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือในสาขาอื่นที่เทียบเท่า 15,000 บาท หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเพิ่มในส่วนประสบการณ์

ระยะเวลารับสมัคร 26 มีนาคม - 19 เมษายน 2561
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด