• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR ประกวดราคาซื้อจัดทำอาหารสำหรับแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี 18/08/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR ประกวดราคาจ้างเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์ร 18/08/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 18/08/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศร่าง-ข้อกำหนดเงื่อนไข TOR ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงส่วนบริการพื้นฐานภายในสวนสัตว์เพื่อรองรับการให้บริการที่มีมาตรฐานสวนสัตว์สากล สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18/08/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรีประกาศข้อกำหนดและเงืื่อนไขงาน TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและพื้นที่บริการเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางชมสัตว์ 17/08/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศข้อกำหนด TOR จ้างปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ 15/08/2017

  • ข้อกำหนดงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำปะปาและระบบสปริงค์เกอร์ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 08/11/2016

  • ประการ ข้อกำหนด TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปี งบประมาณ 2558 08/11/2016

  • ข้อกำหนดงาน-TOR-ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 08/11/2016

  • ข้อกำหนดงาน-TOR-ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์ตระกูลลิง 08/11/2016

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศจ้างออกแบบออสเดรเลียโซนกับข้อกำหนดงานTORและร่างเอกสารจ้าง ปีงบประมาณ 2559 08/11/2016