• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกรงฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาวฯ 01/06/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอผลตอบแทนจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านอาหารสำหรับจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 01/05/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงบริเวณส่วนแสดงมาดากัสกา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 17/04/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่ือผู้ชนะการเสนอผลตอบแทนการจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารสำหรับสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 09/03/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอผลตอบแทนร้านเครื่องดื่มภายในสวนสัตว์ 09/02/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอผลตอบแทน จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารภายในสวนสัตว์ 08/02/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อำนวยการบริหารจัดการ Green Zoo ระยะที่ 1 08/11/2016

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายสื่อการศึกษา 5ภาษา 08/11/2016

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดที่พัก zoo school 08/11/2016