• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุุรี ปรกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/09/2018

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารสัตว์ประจำปี 2561 06/03/2018

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 22/07/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 และผลวิเคราะห์ฯ 13/07/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 03/04/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการปี 2560 ไตรมาส 1 03/02/2017

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 08/11/2016

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1 08/11/2016

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาส 2 08/11/2016

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาส 3 08/11/2016

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 60 08/11/2016