นกกระแตแต้แว๊ด/Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีรูปร่างกระทัดรัด ขายาว นิ้วเท้ายาว ที่นิ้วมีหนังเชื่อมติดกันเหมือนเป็ด ทั้งตัวผู้และตัวเมียรูปร่างคล้ายกัน ตัวผู้ค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย หัว คอ และอกเป็นสีดำ ปากค่อนข้างยาว หูขาวและเหนียงแดง ก็มีสีและลายเหมือนดิน มองเห็นได้ยากมาก

ถิ่นอาศัย :

พบเกือบทุกภาคของประเทศไทย

อาหาร :

นกกระแตแต้แว๊ดกินลูกกุ้ง ลูกปลาเล็ก ๆ ตลอดจนไส้เดือน หนอนแดงและแมลงบางชนิดที่อาศัยอยู่ตามบึง หรือหนองน้ำทั่วไป

พฤติกรรม :

ชอบออกหากินกับนกน้ำชนิดอื่นเป็นฝูง ๆ วิ่งเก่งโดยเฉพาะในที่แฉะและมีน้ำ บินได้สูงแต่ไม่ชอบบินไกล ขณะบินชอบส่งเสียงร้อง "แต แต แว๊ด" และมักร้องตอนกลางคืน ขณะพระจันทร์เต็มดวงและตอนเช้ามืด

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Charadriiformes

FAMILY : Charadriidae

GENUS : Vanellus

SPECIES : Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชนิดนี้ทำรังออกไข่ตามเนินดิน มีหญ้าปูเล็กน้อย หรือไม่มีเลย วางไข่ราวต้นฤดูหนาว ฟักไข่ราว 24-28 วัน ลูกฟักออกใหม่ ๆ ก็มีขนและวิ่งได้ ลูกมีสีคล้ายดินหรือคล้ายบริเวณที่เป็นรังของมัน ส่วนไข่ซึ่งมีราว 3-4 ฟอง

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560