นกกระสาคอขาว/Asian Woollyneck (Ciconia episcopus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

คอยาว ขายาว ลำตัวมีสีขาวสลับดำ ยกเว้นคอและใต้หางเป็นสีขาว ถ้ายังไม่โตเต็มที่ตัวออกสีน้ำตาลและขนที่คอจะยาวปุย

ถิ่นอาศัย :

อินเดีย พม่า ศรีลังกา อินโดจีน มาเลเซีย ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยในอดีต พบทุกภาค ตามหนองบึงหรือทุ่งนาที่มีน้ำ ปัจจุบันเป็นสัตว์ที่หายากมาก

อาหาร :

นกกระสาคอขาว กินปลา ปู กุ้ง กบ เขียด และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด

พฤติกรรม :

ชอบอยู่เป็นคู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ส่วนช่วงนอกฤดูผสพันธุ์มักพบอยู่เดี่ยวๆ หรือเป็นคู่ แต่บางครั้งก็จะรวมกันเป็นฝูงใหญ่ เกาะกิ่งไม้ได้ดี หากินเวลากลางวันตามแหล่งน้ำในระดับพื้นที่ราบ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Ciconiiformes

FAMILY : Ciconiidae

GENUS : Ciconia

SPECIES : Ciconia episcopus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกกระสาคอขาวผสมพันธุ์วางไข่ประมาณ เดือนธันวาคม ทำรังอยู่เป็นกลุ่มบนยอดไม้สูง ที่ขึ้นโดดเดี่ยวไม่ห่างไกลจากหนองบึง วางไข่ครั้งละประมาณ 3 - 4 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

นกกระสาคอขาวเป็นนกขนาดใหญ่ มีขนาดประมาณ 91 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560