โคอาล่า/Koala (Phascolarctos cinereus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนมีสีเทาถึงน้ำตาลปนเหลือง และมีสีขาวบริเวณคาง หน้าอก ด้านหน้าของแขนและขา ขนบริเวณหูมีลักษณะเป็นปุย และมีขนสีขาวที่ยาวกว่าบริเวณอื่น ตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนจิงโจ้ ตัวผู้จะมีต่อมกลิ่นสีน้ำตาลแถบสีขาวตรงหน้าอก

ถิ่นอาศัย :

รัฐควีนส์แลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิกตอเรีย และรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

อาหาร :

ใบยูคาลิปตัส

พฤติกรรม :

โดยปกติโคอาล่าเคลื่อนไหวช้า ใช้เวลานอนถึง 16–24 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อรักษาพลังงานไว้

สถานภาพปัจจุบัน :

การล่าเป็นภัยคุกคามต่อจำนวนประชากรโคอาล่าในอดีต แต่ในปัจจุบันภัยคุกคามที่สำคัญ ได้แก่ การทำลายที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ไฟป่า และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสัตว์ชนิดนี้

อื่นๆ :

บทบาทในระบบนิเวศ เป็นผู้บริโภคพืช และเพิ่มแร่ธาตุให้กับระบบนิเวศ

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Diprotodontia

FAMILY : Phascolarctidae

GENUS : Phascolarctos

SPECIES : Phascolarctos cinereus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU - Vulnerable species)

อายุเฉลี่ย :

โตเต็มวัยอายุ 2-3 ปี อายุเฉลี่ย 13–20 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ตัวเมียเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 3 - 4 ปี ฤดูการสืบพันธุ์อยู่ในช่วงกันยายน ถึง มีนาคม ใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 34–36 วัน มักมีลูกปีละ 1 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

โคอาลาที่อยู่ทางตอนใต้จะมีขนาดใหญ่กว่าที่อื่น โดยตัวผู้สูงเฉลี่ย 78 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 11.8 กิโลกรัม ตัวเมียสูงเฉลี่ย 72 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 7.9 กิโลกรัม โคอาลาที่อยู่ทางตอนเหนือ ตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ย 6.5 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ำหนักเฉลี่ย 5.1 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560