นกหกเล็กปากดำ/Blue-crowned Hanging-parrot (Loriculus galgulus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกหกเล็กปากดำตัวผู้และตัวเมียมี ลักษณะแตกต่างกัน ตัวผู้มีสีขนที่ลำตัวด้านบนเป็นสีเขียวสด ด้านล่างมีสีอ่อนกว่าและมีสีเหลืองปน บนกลางหัวมีสีดำแกมน้ำเงิน บริเวณอกมีแถบสีแดง บนหลังมีแถบสีเหลือง ปากสีดำ ตัวเมียมีลักษณะแตกต่างจากตัวผู้คือบนกลางหัวไม่มีสีดำ อกไม่มีแถบสีแดง บนหลังไม่มีสีเหลือง ตัวผู้จึงดูสวยงามกว่าตัวเมีย

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชียแถบสุมาตรา บอร์เนียว มาเลเซีย และในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้เท่านั้น ป่าดงดิบชื้น ตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล

อาหาร :

ผลไม้เนื้ออ่อน เช่น ลูกไทร เมล็ดไม้ ธัญพืชต่างๆ น้ำหวานดอกไม้ โดยเฉพาะดอกทุเรียน ซึ่งไม่ทำลายดอกไม้เหล่านี้แต่อย่างใด

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง แหล่งเพาะปลูกตามสวน ปกติพบบินผ่านเหนือยอดไม้ เป็นคู่ๆ หรือเป็นฝูงใหญ่ โดยบินเร็ว และบินตรง และเกาะอยู่บนต้นไม้ที่ออกดอกออกผล ไม่ค่อยชอบบินแต่มักใช้ปากช่วยจับกิ่งไม้ไต่ไปตามต้นไม้ เวลานอนจะห้อยหัวลงโดยใช้ขาเกาะกับกิ่งไม้

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกหกเล็กปากดำผสมพันธุ์กันในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ทำรังอยู่ตามโพรงไม้ และวางไข่ครั้งละ 3 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกที่มีขนาดเล็กมาก (12-14)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560