นกอีโก้ง/Purple Swamphen, Purple Gallinule, Purple Swamp-Hen (Porphyrio porphyrio)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นนกน้ำขนาดเล็ก - กลาง ความยาวลำตัว 43 เซนติเมตร นกอีโก้งเพศผู้และเพศเมียมีลักษณะเหมือนกัน หัวเป็นสีทองอมน้ำเงิน ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินอมม่วง ใต้คางและอกสีน้ำเงินอมเขียว ท้องและสีข้างสีน้ำเงินอมม่วง ต้นขาสีน้ำเงินอมเขียว หัว ไหล่ และขนปีกสีน้ำเงินอมเขียว ปีกสั้น นัยน์ตาสีแดง จะงอยปาก และแผ่นที่หน้าผากสีแดง ขาและนิ้วเท้ายาวมาก และมีสีแดงอมน้ำตาล ปากหนาและแบนข้าง มีสีแดง-สีน้ำตาลแดง เป็นนกที่มีขาค่อนข้างยาว

ถิ่นอาศัย :

พบตั้งแต่ในยุโรป แอฟริกา อินเดีย จีน ลังกา พม่า พบได้ทั่วประเทศไทยมีชุกชมในภาคกลาง ลาว เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไปจนถึงออสเตรเลีย ชอบอาศัยอยู่ตามป่ากก ป่าจูด สระน้ำ หนองน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีพืชน้ำขึ้นอยู่

อาหาร :

นกอีโก้งกินทั้งพืชและสัตว์ กินพืชน้ำ เมล็ดพืช ผลไม้ ปลา กุ้ง หอย แมลงต่าง ๆ รวมทั้งชอบขโมยไข่นกอื่นและลูกนกกินด้วย

พฤติกรรม :

ชอบอยู่โดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือรวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่หลบซ่อนตัวอยู่ตามดงกกหรือกอหญ้านั่นเอง เป็นนกที่ว่ายน้ำได้ แต่มักไม่ค่อยพบว่ายน้ำอยู่ ส่วนใหญ่จะพบเดินตามกอพืชต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่ในน้ำ หรือเดินบนพืชลอยน้ำ หากินโดยเดินตามริมน้ำโดยเดินช้า ๆ เวลาเดินเมื่อยกเท้านิ้วทั้งหมดจะงอเข้าหากัน และเมื่อก้าวขาลงนิ้วเท้าจะแผ่กระจายออกจากกัน หางที่สั้นของมันจะกระดกทุกครั้งที่ก้าวขา ถ้าถูกรบกวนจะวิ่งหนีไปบนพื้นน้ำโดยขยับปีกช่วยกัน ทำให้ขาของมันไม่จมน้ำ จะบินหนีก็ต่อเมื่ออยู่ในอันตรายจริง ๆ เท่านั้น เป็นนกที่บินได้ดีในระดับปานกลาง แต่มักบินในระดับที่ไม่สูงและระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก เมื่อบินไปพบกอหญ้าที่รกทึบ จะบินลงไปซ่อนตัวอยู่เงียบ ๆ ในนั้นจนอันตรายผ่านไป มีกิจกรรมส่วนใหญ่ตอนเช้าตรู่และเย็นค่ำ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกอีโก้งผสมพันธุ์ปลายฤดูฝน หรือระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม รังสร้างบนพื้นดินริมฝั่งน้ำใหญ่ ทำขึ้นจากลำต้นของพืชน้ำที่อยู่รอบ ๆ รัง โดยมันจิกถอนออกมาทำรัง ออกไข่ชุดละ 3 - 4 ฟอง ทั้งคู่ช่วยกันทำรังและฟักไข่ซึ่งกินเวลานาน 28 วัน ลูกนกมีขนปุยสีดำอมน้ำเงิน ลูกยังอยู่ในรัง 2 - 3 วันก่อนลงน้ำ

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกน้ำขนาดเล็ก - กลาง ความยาวลำตัว 43 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560