จิงโจ้แดง/Red Kangaroo (Macropus rufus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

จิงโจ้แดงจะมีลำตัวใหญ่ ลักษณะของลำตัวคล้ายผลชมพู่ ขนาดของหัวเล็กเมื่อเทียบกับลำตัว ใบหูแหลมยาว สีขนของจิงโจ้แดงเพศผู้สีขนตามร่างกายสีแดงน้ำตาล ส่วนเพศเมียสีขนจะเป็นสีเทา มีขนสีขาวด้านใต้ลำตัว มีแถบสีขาวและดำอยู่โดยรอบด้านข้างของปาก และมีแถบสีขาวตั้งแต่มุมปากถึงโคนหู ขาหลังใหญ่มีพลังในการเคลื่อนที่แบบกระโดด แต่ขาหน้าจะสั้น มีหางที่แข็งแรง นิ้วที่ขาหน้ามี 5 นิ้วในลักษณะที่เรียงกันและมีฝ่ามือที่คล้ายกับมือของมนุษย์ ที่ใช้ในการจับอาหารได้ เท้าหลังมี 4 นิ้ว โดยนิ้วด้านในจะมีโครงที่เกิดจากนิ้ว 2 ชิดติดกัน ใช้สำหรับการสางทำความสะอาดขน นิ้วกลางจะยาวและแข็งแรงใช้ในการต่อสู้

ถิ่นอาศัย :

จิงโจ้แดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการกระจายพันธุ์ในทวีปออสเตรเลีย พื้นที่ตรงกลางทวีปมีประชากรจิงโจ้แดงประมาณ 15 ล้านตัว พบในพื้นที่แห้งแล้ง ทะเลทราย ที่ป่าโปร่งที่มีไม้พุ่ม ทุ่งหญ้า เนินทราย

อาหาร :

อาหาร อาหารหลักของจิงโจ้แดงเป็นหญ้า รวมทั้งพืชล้มลุกอื่นๆ ตามพื้นดินและใบไม้ ใช้เวลาวันละ 10 ชั่วโมงในการกินอาหารในช่วงเช้าและพลบค่ำ ส่วนช่วงเวลากลางวันที่อากาศร้อนที่หลบตามร่มไม้จะเป็นช่วงที่ย่อยอาหาร

พฤติกรรม :

พฤติกรรม จิงโจ้แดงอยู่กันเป็นฝูงโดยมีจำนวน 2 ถึง 4 ตัว แต่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างสมาชิก ถ้ามีอาหารที่สมบูรณ์อาจจะพบจิงโจ้ได้มากถึง 5,000 ตัวในพื้นที่แห่งนั้น และคำที่ใช้เรียกการรวมตัวของจิงโจ้ว่า ม๊อบ ( Mob )

อื่นๆ :

จิงโจ้มีวงรอบการผสมพันธุ์จะมีรูปแบบพิเศษ แม่สัตว์ทั่วไปจะตั้งท้อง คลอดและเลี้ยงลูกครั้งละหนึ่งตัวหรือหลายตัว แต่แม่จิงโจ้จะมีลูกจิงโจ้ที่กำลังพัฒนา เติบโตในระยะต่างๆ 3 ตัวในช่วงเวลาเดียวกัน มีตัวหนึ่งอยู่นอกถุงหน้าท้อง ตัวหนึ่งกำลังดูดนมอยู่ในถุง อีกตัวหนึ่งอยู่ในระยะตัวอ่อนที่กำลังพัฒนา

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Diprotodontia

FAMILY : Macropodidae

GENUS : Macropus

SPECIES : Red Kangaroo (Macropus rufus)

วัยเจริญพันธุ์ :

จิงโจ้แดงมีการผสมพันธุ์ตลอดทั้งปี ลูกที่เกิดใหม่จะเกิดหลังการผสมพันธุ์ประมาณ 33 วัน ลูกที่เกิดใหม่จะมีขนาดและรูปร่างคล้ายขนมเจลลี่บีน จะเคลื่อนที่มาที่ถุงหน้าท้องของแม่จิงโจ้ และจะใช้เวลาอีก 19o วันในการเติบใตภายในถุงหน้าท้องก่อนที่จะเริ่มออกมาสู่โลกนอกถุงหน้าท้อง ลูกจิงโจ้จะกินนมจนกระทั่งอายุ 1 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

จิงโจ้เพศผู้ ความยาวจากหัวถึงโคนหางอยู่ในช่วง 1.3-1.6 เมตร ควายาวหางเฉลี่ย 1.2 เมตร ซึงความยาวรวมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องที่ใหญ่ที่สุด จิงโจ้แดงเพศเมียจะมีขนาดเล็กกว่าโดยความยาวหัวรวมลำตัว 85-105 เซนติเมตร ความยาวหาง 65- 85 เซนติเมตร น้ำหนัก 18-40 กิโลกรัม โดยน้ำหนักเพศผู้จะเป็น 2 เท่า ที่ 55- 90 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560