นกปรอดหัวสีเขม่า/Sooty-headed Bulbul (Pycnonotus aurigaster)

สิ่งที่น่าสนใจ :

หัวด้านบนดำมีหงอนสั้นเป็นสัน แก้มและคางเทาแกมขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านล่างเทา ตะโพกขาวเป็นจุดเด่นขณะบิน มีภาวะขนสองแบบคือก้นแดงและก้นเหลือง หรือบางตัวอาจเป็นสีส้ม

ถิ่นอาศัย :

ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่น ทุ่งโล่ง สวนผลไม้ พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่ง ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

อาหาร :

เมล็ดไม้ ผลไม้ ตัวหนอน แมลงต่างๆ

พฤติกรรม :

เสียงร้อง แหบแห้ง “แอ่-แอ่ด” และ “วิ-วิ-วี่-วี่” คล้ายบ่นหรือคุยตลอดเวลา มักพบเป็นคู่หรือฝูงเล็กๆ ปกติอาศัยหากินตามต้นไม้ ทั้งตามลำต้น กิ่งก้าน และยอดไม้ บ่อยครั้งที่ลงมายังพื้นดิน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน หรือระหว่างเดืนอมีนาคม-มิถุนายน ทำรังเป็นรูปถ้วยตามกิ่งก้านของต้นไม้ ไม้พุ่ม หรือกอไผ่ ในแต่ละรังมีไข่ 2-3 ฟอง ไข่สีขาวแกมชมพู มีลวดลายต่างๆ สีน้ำตาลแกมม่วงทั้วฟองไข่ ระยะเวลาฟักไข่ 14 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกที่มีขนาดเล็ก (20 ซม.)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560