นกปรอดสวน/Streak-eared Bulbul (Pycnonotus blanfordi)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลักษณะทั่วไปไม่แตกต่างจากนกปรอดสีไพลใหญ่ แต่สีสันโดยทั่วไปจะจางกว่า ขนคลุมหูมีสีขาวแกมเทาชัดเจน ตาสีเทา มีลายขีดสีขาวบริเวณหู และมักจะเด่นชัดกว่า ปีกสีเขรยว ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีเหลืองอ่อน

ถิ่นอาศัย :

ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่น ป่าละเมาะ สวนผลไม้ พื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน และเมืองในระดับต่ำ จนกระทั่งเชิงเขา นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

อาหาร :

ผลไม้ต่างๆ เช่น ไทร หว้าชมพู่ มะละกอ มะม่วง ผลตำลึงสุก แมลง หนอน

พฤติกรรม :

เสียงร้อง “กรอด-กรอด” มักพบเป็นคู่หรือฝูงเล็กๆ หากินตามต้นผลไม้ ไม้พุ่ม และลงมายังพื้นดินเป็นครั้งคราว มักเกาะในบริเวณที่เป็นที่โล่ง ในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนจะหลบตามพุ่มไม้

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน หรือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ทำรังเป็นรูปถ้วย ทำรังตามต้นไม้หลายชนิด โดยเฉพาะไม้ผล เช่น ขนุน กระท้อน ชมพู่ มะม่วง ช่อย รังอยู่สูงจากพื้นดิน 2.5-4.5 เมตร แต่ละรังมีไข่ 2-3 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกขนาดเล็ก (20 ซม.)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560