นกปรอดเหลืองหัวจุก/Black-capped Bulbul (Rubigula melanictera)

สิ่งที่น่าสนใจ :

หัวดำมีหงอนยาว หัวและคอสีดำ ตาสีเหลืองอ่อนหรือสีครีม ตัวไม่เต็มวัยจะเป็นสีเทา ขนลำตัวบนน้ำตาลแกมเขียว ลำตัวด้านล่างเหลือง หางเหลืองปลายแกมดำ ชนิดย่อย johnsoni มีคอสีแดง พบในภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และตะวันออก

ถิ่นอาศัย :

ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ว ป่าดงดิบเขา และป่ารุ่น ที่ราบถึงความสูง 2,590 เมตร จากระดับน้ำทะเล นกประจำถิ่นพบบ่อย มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย ศรีลังกา จีนตอนใต้ และหมู่เกาะซุนดาใหญ่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบทั่วไป

อาหาร :

ผลไม้ โดยเฉพาะไทร หว้า ตะขบ ตาเสือเล็ก อบเชย และไม้เถาบางชนิด นอกจากนี้ยังกิยกลีบดอกไม้ น้ำหวานดอกไม้ โดยเฉพาะดอกทองหลางป่า หนอน และแมลง

พฤติกรรม :

มักส่งเสียงร้องตลอดเวลา เสียงร้อง สั้น แหลมเร็ว “วิด-วิด-ตี้-วิด” พบเป็นคู่หรือฝูงเล็กๆ หากินตามพุ่มไม้ และยอดไม้ต่างๆ ทั้งในระดับความสูง และระดับปานกลาง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน หรือระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทำรังเป็นรูปถ้วย วางรังตามง่ามของต้นไม้ ไม้พุ่ม ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 1-3 เมตร หรือมากกว่า ในแต่ละรังมีไข่ 2-4 ฟอง ไข่สีชมพู มีลายดอกดวงสีน้ำตาลแดงบริเวณไข่ด้านป้าน

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกที่มีขนาดเล็ก (19 ซม.)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560