งูอนาคอนดาเขียว, งูอนาคอนดาธรรมดา/Green Anaconda, Common Anaconda (Eunectes murinus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

สีเกล็ดลำตัวด้านข้างและด้านบนสีเขียวเหลืองดำ มีกลุ่มเกล็ดรูปวงรีตามแนวสันหลังสีดำ ด้านข้างลำตัวมีกลุ่มเกล็ดรูปวงรีสีดำและมีกลุ่มเกล็ดสีเหลือแทรกอยู่ตรงกลาง เกล็ดที่ท้องมีสีเหลืองดำ มีกลุ่มเกล็ดเป็นแถบสีดำจากหางตาทอดยาวไปที่ปลายปาก สีและลายเกล็ดบนลำตัวเพื่อช่วยพรางตัว ให้กลมกลืนกับพืชน้ำที่ขึ้นหนาแน่นในพื้นที่งูอาศัยอยู่ งูอนาคอนดาเขียวมีลักษณะร่างกายเพื่อการดำรงชีวิตในน้ำเช่น จมูกและตาจะอยู่ส่วนหัวด้านบน ในขณะที่ส่วนลำตัวแช่น้ำ แต่ส่วนจมูกและตาจะพ้นน้ำขึ้นมาเพื่อช่วยให้มองเห็นและหายใจ

ถิ่นอาศัย :

พื้นที่กระจายพันธุ์ของงูอนาคอนดาเขียวคือ ตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ โดยจะพบมากที่สุดในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโกในโคลัมเบีย พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนในบราซิล พื้นที่น้ำท่วมในทุ่งหญ้าลาโนในเวเนซูเอลา รวมทั้งในเอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย ทรินิแดด งูอนาคอนดาพบในแหล่งน้ำตื้น น้ำไหลช้า เช่น ลำธาร แม่น้ำและพื้นที่น้ำท่วมในทุ่งหญ้า ใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ำ แต่ก็พบบนพื้นดินที่เป็นพื้นป่าที่ไม้ยืนต้นและพืชล้มลุกขึ้นหนาแน่น

อาหาร :

งูอนาคอนดาเขียวเป็นสัตว์กินเนื้อ เป็นงูชนิดที่อยู่ในวงศ์งูเหลือมโบอา ( family Boa ) ที่เป็นงูไม่มีพิษแต่ใช้การจับเหยื่อด้วยปากและขากรรไกรที่แข็งแรง ทำให้เหยื่อตายด้วยการรัดด้วยกล้ามเนื้อลำตัว แล้วกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัว เหมือนกับงูชนิดอื่นที่สามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ เป็นงูที่มีระบบการใช้พลังงานต่ำ แต่งูตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่อยู่ในช่วงอายุสมบูรณ์พันธุ์ต้องการอาหารทุก ๆ 2-3 สัปดาห์ เป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ปลายห่วงโซ่อาหารที่มีสัตว์เหยื่อหลากหลายชนิด งูวัยอ่อนจะกินปลา นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ส่วนช่วงอายุตัวเต็มวันจะกินสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่น กวาง คาปีบารา จระเข้เคย์แมน นกขนาดใหญ่ งูอนาคอนด้าเขียวตัวเมียจะกินงูอนาคอนด้าเขียวตัวผู้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์

พฤติกรรม :

งูอนาคอนดาเขียวเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนและดำรงชีวิตแบบอยู่ตัวเดียว เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในน้ำ เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่อยู่บนบกช้ากว่า ช่วงที่อยู่ในน้ำจะอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน จะเคลื่อนที่น้อยในเวลากลางวันและเริ่มเคลื่อนไหวในเวลาพลบค่ำเมื่อความร้อนลดลง มีการเดินทางเป็นระยะทางไกล จะมากที่สุดในฤดูร้อนหรือช่วงเวลาที่หาคู่ผสมพันธุ์

สถานภาพปัจจุบัน :

อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 จามอนุสัญญาไซเตส

อายุเฉลี่ย :

อายุขัยเฉลี่ยในป่าประมาณ 10 ปี ส่วนอายุขัยเมื่ออยู่ในสวนสัตว์มากกว่า 20 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ช่วงอายุสมบูรณ์พันธุ์ของอนาคอนดาเขียวอยู่ในช่วง 3-4 ปี โดยฤดูผสมพันธุ์จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ตัวผู้จะมารุมล้อมพันตัวเมียเพียงตัวเดียวซึ่งบางครั้งมากถึง 13 ตัว ซึ่งจะพันกันเป็นก้อนกลม และโดยตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อผสมกับตัวเมีย พฤติกรรมดังกล่าวจะกินเวลานานเป็นเดือน โดยตัวเมียจะได้รับการผสมหลายครั้งในช่วงเวลาดังกล่าว หลังช่วงการผสมพันธุ์ตัวเมียที่ถูกรุมล้อมจะกินงูอนาคอนดาตัวผู้ตัวใดตัวหนึ่งตัวที่เล็กกว่าตัวเมียแม่พันธุ์ ช่วงเวลาที่แม่พันธุ์งูอนาคอนดาเขียวจะผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นปีเว้นปีเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่สิ้นเปลืองพลังงานมาก แม่งูอนาคอนดาเขียวจะออกลูกเป็นตัวในน้ำ โดยเฉลี่ยออกลูกครั้ง 20-40 ตัว จำนวนลูกที่ออกมาในแต่ละครอกจะขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พันธุ์ สถิติที่มากที่สุดที่ 82 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดความยาวเฉลี่ยของงูอนาคอนดาเขียวตัวเมียประมาณ 4.5 เมตร ส่วนของตัวผู้ที่ 2.7 เมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560