พบกับการเดินทางของเจ้าม้าลายจากกระดาษReuse หนึ่งในงานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สวนสัตว์สีเขียว(Green Zoo)