งานส่งเสริมพฤติกรรมบางชนิดก็ช่วยลดโลกร้อนได้นะครับ มาดูกัน...