จะเกิดอะไรขึ้น !! ถ้าเอาสิ่งแปลก ๆ เหล่านี้ให้สัตว