ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

Download : เอกสารแนบ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ click