สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ขอบเขตงาน TOR click
งบประมาณสัตว์ที่ได้รับ แบบ บก06 click
สรุปงบประมาณค่าอาหารสัตว์ click
เอกสารประกาศประกวดราคา click