ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินโครงการศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว click
ข้อกำหนดและเงื่อนไข click