ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินโครงการศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ครั้งที่ 2เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว click
ข้อกำหนดและเงื่อนไข click
เอกสารเพิ่มเติมการบริหารศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ครั้งที่ ๒ click