ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและกิจกรรมสันทนาการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารประกาศประกวดราคา click
รายละเอียดขอบเขตงาน TOR click
ใบประมาณราคา BOQ click
แบบ บก.01 click
แบบก่อสร้าง click
สรุปโครงสร้าง click