ข่าวดี ! รับวันรักนกเงือก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ฯ ติดตามนกเงือกหลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ พบยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติ

นายเทวินทร์ รัตนะวงศวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางคณะผู้วิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทดลองปล่อยนกเงือก จำนวน 2 ตัว ที่ได้รับการประกวดตั้ง ชื่อว่า "น้องน้ำแร่” และ "น้องแจ้ซ้อน” คืนสู่ธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันยังคงมีการศึกษาติดตามหลังการปล่อยและการใช้พื้นที่เชิงนิเวศของนกกกคู่นี้ตามหลักสากลของ IUCN SSC และ AZA อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่านกทั้ง 2 ตัว นั้นยังคงดำรงชีวิตและมีการแสดงพฤติกรรมในทางที่ดี ขณะอยู่ด้วยกันตลอดเวลา มีแนวโน้มของการปรับตัวให้อยู่รอดในธรรมชาติได้ดีขึ้น ในเรื่องของการหาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการอาศัยอยู่บนชั้นเรือนยอดของต้นไม้สูงเป็นส่วนใหญ่ เบื้องต้นคณะผู้วิจัยจากสวนสัตว์ฯ ได้ดำเนินการสร้างโพรงเทียมให้กับนกกกและติดตั้งไว้บนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สูงกว่า 50 เมตรในพื้นที่ป่า ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งมุ่งหวังให้นกได้มาใช้ประโยชน์ในอนาคต ถือเป็นครั้งแรกของนกกกที่เติบโตในสถานที่เพาะเลี้ยงขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสในการออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่ธรรมชาติของป่าภาคเหนือหลังจากสูญหายไปเป็นระยะเวลานาน

ในโอกาสวันรักนกเงือก ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนกเงือก เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความสำคัญของนกเงือกทั้งยังสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์นกเงือกอีกทางหนึ่งด้วย และชมนิทรรศการความสำเร็จการอนุรักษ์นกเงือกขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และกิจกรรมมอบความรักให้สัตว์ป่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น เกมส์ Bingo ฉันคือนกเงือกชนิดใด : Who am Hornbill DIY. "ประดิษฐ์เข็มกลัด/พวงกุญแจ รักษ์นกเงือก" โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า (Animals Adoption Program) เป็นต้น