รถ EV สามล้อไฟฟ้า

บริการ รถ EV สามล้อไฟฟ้า 
ให้เช่าประเภท 3 ที่นั่ง ราคา 300 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง
** ค่าประกันอุบัติเหตุ 50 บาท **