นักท่องเที่ยว แห่พาครอบครัว เข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในช่วงวันเทศกาลปีใหม่ สัมผัสสัตว์นานาชนิด

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างพาครอบครัวเดินทางมาเที่ยวชมสัตว์นานาชนิดภายในสวนสัตว์ เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีหลายครอบครัวที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์และให้อาหารสัตว์นานาชนิดในส่วนแสดง

          โดยนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจในหลายกิจกรรม เช่น พาเหรดเพนกวิน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถรับชมขบวนเพนกวินที่เดินมาจากด้านในส่วนแสดงได้อย่างใกล้ชิด รอบเวลา 11.00 น. 14.30 น. อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ ส่วนแสดงช้างเล่นน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศไทย รอบเวลา 10.15 น. 12.15 น. 14.15 น.ซึ่งทั้งสองกิจกรรม เพิ่มรอบเวลา 16.00 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกด้วย

          "สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” เป็นสวนสัตว์เปิด ที่ปล่อยปล่อยสัตว์ใช้ชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติ มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอที่จะให้สัตว์ป่าได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด แต่อาจจะมีบางประเภท ที่ต้องเลี้ยงไว้ในกรง แต่ก็จะใช้กรงที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่าจัดให้สัตว์ได้อยู่กันอย่างอิสระ และ มีความสุขไม่อึดอัดคับแคบ ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมากถึง 5,000 ไร่