รถบริการนำเที่ยวชมสวนสัตว์

รถบริการนำเที่ยวชมสวนสัตว์  "ฟรี" รอบสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้านหน้าส่วนแสดงนกฟลามิงโก้

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน