ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

07/03/2023 0007/2566
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
07/03/2023 0006/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 4 (4-6)
-  ตำแหน่ง : 1480 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4 (4-6)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
28/02/2023 0009/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งบประมาณ 3 (3-6) ฝ่ายจัดสรรงบประมาณ สังกัดสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
-  ตำแหน่ง : 80 - เจ้าหน้าที่งบประมาณสังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายจัดสรรงบประมาณ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
เป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2564
1ตำแหน่ง
28/02/2023 0006/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ 3 (3-6) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
-  ตำแหน่ง : 98 - วิศวกรออกแบบ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์
ฝ่าย : ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสวนสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สามารถใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง autocad , Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
1ตำแหน่ง
21/02/2023 0002/2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1341 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอณุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ จากแพทย์สภา
2.มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
3.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( ฟัง พูด อ่าน เขียน )

วันและเวลาการสอบคัดเลือก
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 10 มีนาคม 2566
2.กำหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ สวนสัตว์สงขลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยการติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวนสัตว์สงขลา และ www.songkla.zoothailand.org
1ตำแหน่ง
06/02/2023 0001/2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0434 - นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ ระดับ : 3(3-6)
คุณวุฒิ : วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
02/02/2023 0002/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่า ม.3 อัตตราเงินเดือน : วันละ 336 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
02/02/2023 0001/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์
-  ตำแหน่ง : 1480 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4 (4-6)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง