• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 09/02/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา ๒ จุด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2022

 • ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างครั้งที่ 2 28/11/2022

 • ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2022

 • ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2022

 • ร่างประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 06/01/2022

 • ปรับปรุง ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 02/09/2021

 • ร่าง ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 03/08/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศข้อกำหนดเงื่อนไข TOR จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ประกอบธุรกิจ ที่พักศูนย์ฝึกอบรม 08/03/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศข้อกำหนดเงื่อนไข TOR จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ประกอบธุรกิจ ร้านจำหน่ายสินค้า 08/03/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศ ข้อกำหนดเงื่อนไข TOR จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มปรุงสด และขนมขบเคี้ยว 08/03/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (หญ้าสด) 15/02/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศ ร่าง ประกวดราคาเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง ประกวดราคาซ์้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล 6 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 30/09/2020