• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวปรับปรุงป้ายแนะนำเส้นทางการเที่ยวชมสวนสัตว์และตีเส้นจราจรฯ 25/06/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำเส้นทางการเที่ยวชมสวนสัตว์และตีเส้นจราจร สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและพื้นทางเดินและพื้นที่จัดแสดงช้างเอเชีย ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 14/05/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและกิจกรรมสันทนาการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567 11/04/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 29/02/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 06/11/2023

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินโครงการศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ครั้งที่ 2 07/09/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 24/08/2023

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินโครงการศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 18/05/2023