• ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินโครงการศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 18/05/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา ๒ จุด ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2022

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บนำ้ใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกรงเลี้ยงเสือลายเมฆ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ บริการ EV สามล้อไฟฟ้าเช่าครั้งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 29/08/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ 4 ประเภท ครั้งที่ 2 ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 22/06/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ๔ ประเภท ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ บริการ EV สามล้อไฟฟ้าให้เช่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 18/05/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องจัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ รถบริการนำชมสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 18/05/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 12/01/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ ที่พักศูนย์ฝึกอบรม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 13/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 26/11/2021