• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 06/11/2023

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินโครงการศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ครั้งที่ 2 07/09/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 24/08/2023

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินโครงการศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 18/05/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา ๒ จุด ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2022

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บนำ้ใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกรงเลี้ยงเสือลายเมฆ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ บริการ EV สามล้อไฟฟ้าเช่าครั้งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 29/08/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ 4 ประเภท ครั้งที่ 2 ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 22/06/2022