• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 04/06/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่ป่าและกิจกรรมสันทนาการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/05/2024

 • ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 14/03/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจบริหารศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม (ครั้งที่ 2) ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 15/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต่้องการใช้ในราชการ 07/09/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องสุขา ๒ จุด ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนากรงนกใหญ่ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีคัดเลือก 04/12/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจบริการรถ EV สามล้อไฟฟ้าให้เช่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 25/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกรงเลี้ยงเสือลายเมฆ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกาศผลเสนอราคา จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจบริการรถ EV สามล้อไฟฟ้าให้เช่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 29/06/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ รถบริการนำชมสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 24/06/2022

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 21/02/2022