• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต่้องการใช้ในราชการ 07/09/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องสุขา ๒ จุด ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนากรงนกใหญ่ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีคัดเลือก 04/12/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจบริการรถ EV สามล้อไฟฟ้าให้เช่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 25/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกรงเลี้ยงเสือลายเมฆ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกาศผลเสนอราคา จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจบริการรถ EV สามล้อไฟฟ้าให้เช่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 29/06/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ รถบริการนำชมสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 24/06/2022

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 21/02/2022

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิก ที่พักศูนย์ฝึกอบรม 24/01/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ ครั้งที่ ๒ 13/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีคัดเลือก 13/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเตาเผาซากปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีคัดเลือก 13/12/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรการะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี กำหลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) 14/10/2021