• ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ ครั้งที่ ๒ 13/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีคัดเลือก 13/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเตาเผาซากปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีคัดเลือก 13/12/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรการะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี กำหลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) 14/10/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซ์้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบติดตามตัวสัตว์ สัญญาณดาวเทียม GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/09/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการขายทอดตลาด 15/07/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 01/03/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ์้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ์้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ์้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล 6 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/10/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตว์ แบบกระบะเทท้าย ๑ คัน 22/04/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2020