• ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 13/06/2024

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 26/01/2024

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 15/11/2023

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอยกเลิกแผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 15/11/2023

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 13/11/2023

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับปรุงแผนการประกาศ ครั้งที่ ๒)) 08/09/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แบบราบงานแผนปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 02/08/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 06/01/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบติดตามตัวสัตว์ สัญญาณดาวเทียม GPS 25/08/2021

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบติดตามตัวสัตว์ สัญญาณดาวเทียม GPS 25/08/2021

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 29/07/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประกาศแผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2564 (หญ้าสด) 15/02/2021

 • สวนสัตวเปิดเขาเขียว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 23/11/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 18/09/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตนำ้ประปา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 23/03/2020