• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 1/2565 สัญญาซื้อขายตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส 15/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 27/2566 สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่รองรับสมเสร็จมลายูเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเลือดชิด ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 26/2566 สัญญาจ้างปรังปรุงคอกกักพร้อมแคร่ไม้สองชั้นภายในส่วนแสดงชิมแปนซี และการใช้งบประมาณโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 25/2566 สัญญาให้ดำเนินการพัฒนาและบริหารพื้นที่กลุ่มอาคารบริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 24/2566 สัญญาดำเนินกิจการ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล บริเวณส่วนแสดงช้าง และบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 23/2566 สัญญาดำเนินกิจการธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 22/2566 สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้สัตว์ ภายในส่วนจัแสดงโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อการจัดการและดูแลสวัสดิภาพช้างในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 21/2566 สัญญาปรับปรุงส่วนพื้นที่ออกกำลังกายของกรงอุรังอุตัง ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 20/2566 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ประเภทที่ 2 ผักและผลไม้ 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 19/2566 สัญญาให้ดำเนินกิจการ บริการรถกอลฟ์ไฟฟ้าให้เช่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 18/2566 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ประเภทที่ 1 กล้วยน้ำว้า 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 17/2566 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเก็บวัตุดิบอาหารสำเร็จรูปของงานโภชนาารสัตว์ และใช้งบประมาณโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 16/2566 สัญญาดำเนินกิจการร้านเครื่องดื่มประเภทปรุงสด บริเวณส่วนแสดงนกเพนกวิน ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 15/2566 สัญญาจ้างก่อสร้างห้องสุขา 2 จุด ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 14/2566 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023